dijous, 23 d’abril de 2009

Una novetat a punt d'entrar a casa nostra: "la llet encartronada"

Els habitants del Regne Unit aviat estaran demanant una caixa d'aigua, en comptes d'una ampolla, ja que una empresa està a punt d'introduir en aquest país aigua en envasos de cartró, semblants als que s'utilitzen per vendre la llet.

La companyia, situada a Michigan, ha dit que té planejat donar el 20% dels seus guanys per a labors de reforestació, a més de que la venda ja ha començat en alguns establiments dels Estats Units, on un cartró d'un litre costa 1.20 lliures (1.75 dòlars). La companyia, situada a Michigan, ha dit que te planejat donar el 20% dels seus guanys per a tasques de reforestació, a més que la venda ja ha començat en alguns establiments dels Estats Units, on un cartró d'un litre costa 1.20 lliures (1.75 dòlars). Un xic car, no? Una mica car, no?

Els responsables de l'empresa diuen que una altra dels avantatges és que el reciclatge del material arriba fins al 90%, i que es gasta menys energia en el transport, ja que a diferència de les ampolles de plàstic, les caixes de cartró poden plegar-se quan estan buides, disminuint enormement el nombre de vehicles necessaris per a dur els envasos d'un lloc a un altre i en la seva producció es genera un 80% menys de gasos amb efecte hivernacle que amb les ampolles de plàstic.

No obstant això, no a tots els sembla una idea tan meravellosa, ja que la tecnologia necessària per a reciclar els tetra-paks no està disponible en el Regne Unit i de totes formes haurien de ser enviats als Estats Units per a processar-los.

Tanmateix, no a tots els sembla una idea tan meravellosa, ja que la tecnologia necessària per reciclar els tetra-paks no està disponible en el Regne Unit i de totes formes haurien de ser enviats als Estats Units per a processar. I agreguen que cap solució és satisfactòria, que l'aigua no hauria de vendre's embotellada sinó que les persones han de beure la que surt de l'aixeta, ja que en el Regne Unit aquesta aigua compleix amb tots els estàndards necessaris per al consum humà.