dissabte, 27 de setembre de 2008

La biblioteca del Casal Torrellenc


A Torrelles com altres pobles del Penedès ens cal una biblioteca municipal, no ni ha prou amb la visita setmanal del bibliobús de la Xarxa de Biblioteques de Catalunya de la Diputació de Barcelona, cal un lloc on poder consultar un tema en concret per recaptar informació a fi de fer un bon treball o aprofundir els estudis d’una matèria determinada; tot i així a Torrelles, després de la reconversió de la biblioteca municipal de la Capella del Roser en Oficina d’infirmació turística o lloc per encabir exposicions de tota mena, tenim un lloc amb espai suficient per albergar milers de llibres, la biblioteca popular Mare de Déu de Foix sota el patrocini del Casal Torrellenc, aquesta biblioteca encara que estigui ubicada en un edifici de propietat privada, està oberta a tothom; segons sembla l’horari d’obertura no satisfà les expectatives del públic o si més no, des de fa un temps no té la continuïtat d’un bon començament. Sigui com sigui, tothom és lliure d’expressar la seva opinió, però m’ha sorprès trobar pels carrers del poble un full on es diu que la biblioteca és un magatzem de llibres tancat i fins i tot es podia canviar el nom per ABURRITECA.
Bé, tot això m’ha sorprès perquè crec qui ha altres maneres per denunciar o posar en coneixement qualsevol problema, demanda o inquietud a l’opinió pública, que simplement un escrit en un full de paper servint-se de l’anonimat.
Jo no sóc ningú, ja ho sé, però crec que una simple trucada o entrevista amb el president de l’entitat potser serviria per solucionar el cas; un altre mètode podria ser una carta al director en els mitjans informatius, fins i tot una entrevista personal amb el responsable de la biblioteca, perquè aquest exposés els motius de perquè la biblioteca no presta el servei amb una certa continuïtat. I si m’apureu fins i tot parlar directament amb l’Ajuntament parlant amb l’alcalde i regidors competents.
Crec que llegint el document annex podeu fer-vos una idea de tot el que us dic.