divendres, 22 de maig de 2009

A Barcelona passa això, serà veritat?

Un estudi demostra que l'aire de Barcelona conté cinc tipus de droga, entre les quals hi ha cocaïna


Barcelona.- L'aire de Barcelona conté diverses drogues en suspensió, entre les qual hi ha cocaïna, segons es desprèn del resultat d'un estudi elaborat pel Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC). La prospecció s'ha fet a partir dels mesuraments de dues estacions de control i vigilància de la ciutat, on s'ha detectat fins a 17 compostos a l'aire pertanyents a cinc classes d'estupefaents com ara cocaïna, amfetamines, opiacis, cannabinoides i àcid lisèrgic. Tot i aquests resultats, els investigadors han puntualitzat que les dades no són representatives sobre la qualitat de l'aire del conjunt de la capital catalana, ja que les mostres s'han extret només d'una zona acotada, ja que l'objectiu bàsic de l'estudi era posar a punt la metodologia emprada.

Els resultats conclouen que en totes les mostres recollides s'han trobat nivells detectables de cocaïna i del seu metabòlit, benzoilecgonina, en concentracions de 29 a 850 picograms per metre cúbic d'aire (un picogram és la bilionèsima part d'un gram). Aquests nivells són similars als que ja es detecten d'alguns metalls pesants com el cadmi o el bismut, que són contaminants habituals de l'atmosfera i que estan regulats.

Pels autors del treball, aquests índexs es poden considerar alts si es comparen amb les poques zones d'Europa on s'han fet estudis similars, com ara Roma, on es van trobar nivells de cocaïna d'uns 100 picograms per metre cúbic. Una altra dada significativa és que en les mostres recollides els caps de setmana hi havia més concentració de drogues en suspensió.

Els investigadors han volgut recalcar que aquests resultats no impliquen cap risc per a la població, perquè «ni vivint mil anys s'arribaria a consumir l'equivalent a una dosi de cocaïna respirant aquest aire».

Font: EFE