divendres, 15 de juliol de 2011

Wigig podria substituir el WI-FI d'aquí a poc temps oferint major velocitat

WiGig és un terme no gaire conegut, però des d'ara segurament ho vagis a llegir bastant, perquè pot ser la futura versió del tradicional Wi-Fi que tots coneixem. Canvis? Els que tots esperem: major velocitat.

WiGig és un acrònim de Wireless Gigabit, una tecnologia sense fil que és capaç de transmetre dades a una velocitat de fins a 7 Gbits/s, 10 vegades més ràpid que les actuals xarxes Wi-Fi 802.11n. El gran problema és que aquesta tecnologia opera a una freqüència molt baixa, de 60Ghz, sent només capaç d'emetre en un àrea d'uns 10 metres. Curiosament és la mateixa àrea que és capaç d'aconseguir les diferents versions de Bluetooth, però de qualsevol forma, no és que competeixin, WiGig és molt més potent i aquesta enfocada a altres usos.

WiGig està enfocat a transmetre molta informació alhora, com pot ser vídeo en alta definició o àudio HiFi (per exemple àudio FLAC en 5.1), per fer-nos una idea, podria ser una tecnologia instal·lada en un portàtil que es connecta a la teva pantalla de televisió, així no necessites cables HDMI per treure àudio i vídeo en alta definició, amb una xarxa sense fil de fins a 7 Gbit/s tens més suficient.

Aquesta tecnologia mantindria la compatibilitat amb tots els aparells 802.11x, és més, és evident que amb aquest rang d'acció arribaria amb una versió com la 80.11n incorporada, usant una banda per connectar-se a internet o accedir a altres ordinadors de la teva xarxa local i la tecnologia WiGig enfocada a l'A/V. Passaríem de tenir equips de tecnologína sense fil de doble banda (5 o 2.4 GHz) a tenir equips tribanda. En cas de fallada de WiGig, alguna cosa que no diu molt d'ella, seria capaç de passar a les xarxes 802.11 de 2.4 i 5 GHz, solució que permetria suportar vídeo en alta definició, per exemple.

Qui està darrere d'aquesta tecnologia? Doncs pràcticament totes les empreses importants de tecnologia (amb grans excepcions), però per exemple, AMD i Intel, Samsung, Toshiba, Pansonic, Dell com a fabricants d'ordinadors i components, fins i tot Nokia, Microsoft i NVIDIA. Però els que fabricaran els controladors d'aquesta nova tecnologia seran segurament Atheros, Broadcom, Texas Instruments i Samsung.
El futur de les xarxes sense fils domèstiques pansa per l'estàndard WiGig, que segueix imparable el seu desenvolupament prometent aconseguir velocitats de fins a 7 Gbps sense cables.

Wireless Gigabit Alliance és el grup de treball encarregat de desenvolupar la tecnologia WiGig que, basant-se en les freqüències dels 60 GHz, suposarà una interessant evolució de l'estàndard Wi-Fi actual ja que podrà aconseguir velocitats de transmissió que podran arribar a ser, en el cas idoni, de fins a 7 Gbps. En comparació, les xarxes Wi-Fi actuals poden arribar a donar un rendiment de 300 Mbps amb 802.11n.

L'estàndard, que recentment ha arribat a la seva versió 1.1, ja té el seu nom dins del IEEE, 802.11ad, amb el que se'ns dóna una idea que ja està bastant avançat i que relativament aviat, a partir de 2012, podríem començar a veure els primers dispositius compatibles.
Xarxes de curt abast, però molt ràpides
Per aconseguir aquestes grans taxes de transmissió s'ha desenvolupat tot un algorisme d'alteració del con de radiació de les antenes, amb el que es pot focalitzar la potència d'emissió sobre un àrea molt més petita que les actuals xarxes Wi-Fi, que tracten d'aconseguir un diagrama omnidireccional per donar cobertura per igual a totes les zones.

Com es pot veure en el diagrama, el portàtil s'està connectant de forma directa amb el router sense fil i el televisor, que al seu torn mana la informació de so als altaveus.


beamforming.png
És interessant destacar que, a causa de l'ús de la freqüència de 60 GHz, el radi d'abast és molt petit. De fet, els propis desenvolupadors no tenen molt clar si es podrà donar cobertura d'alta velocitat a través d'una paret, per la qual cosa sembla que la tecnologia està orientada a radioenlaces de molt curt abast amb visió directa.

Fins i tot, el senyal es pot enfonsar si una persona se situa enmig de l'enllaç. Per a aquestes situacions s'ha buscat una forma alternativa de realitzar l'enllaç sense fil a través d'un rebot. En la mateixa figura anterior, es pot veure un exemple en l'enllaç que va des del portàtil fins al telèfon que, a causa que està el nen interferint el camí directe, s'envia el senyal a la paret per després rebotar i arribar al telèfon.

Si per contra, l'establiment de l'enllaç en 60 GHz és impossible perquè hi ha massa obstacles o no s'està suficientment prop del punt d'accés, l'estàndard recull l'ús de les freqüències tradicionals de Wi-Fi (2,4 i 5 GHz) per connectar-se, encara que a costa de la velocitat.


L'objectiu de WiGig és, per tant, la interconnexió de dispositius de forma sense fil a molt alta velocitat, sense necessitat d'utilitzar per a això un cable físic. Això és d'especial interès per a la sincronització d'ordinadors amb càmeres de vídeo, smartphones o reproductors MP3. A més, WiGig porta compatibilitat amb les tecnologies HDMI i DisplayPort, per la qual cosa serà possible transmetre imatges i so des d'un dispositiu portàtil fins a un televisor sense posar cables pel mig.

Font: http://bandaancha.eu

wigig_usage2.png